Wednesday, 04/08/2021 - 23:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xuân Tân

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2021

 

 

1. Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực hôn nhân gia đình

2. Chỉ thị 04/CT-VKSTC tăng cường nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

3. Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình

4. Thông tư 02a/2015/TT-BTP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

5. Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình

6. Quyết định 3176/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

7. Lệnh 07/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

8. Luật 52/2014/QH13 - Luật Hôn nhân và Gia đình

9. Thông tư 22/2013/TT-BTP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

10. Văn bản hợp nhất 8015/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

11. Văn bản hợp nhất 8016/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

12. Nghị định 110/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

13. Nghị định 24/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình

14. Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực

15. Thông tư 16/2010/TT-BTPhướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

16. Nghị định 69/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Luật Hôn nhân và Gia đình

17. Chỉ thị 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

18. Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

19. Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

20. Thông tư 07/2002/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

21. Nghị định 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

22. Công văn 61/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc công nhận thuận tình ly hôn

23. Nghị định 32/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

24. Nghị định 70/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình    

Bài tin liên quan

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NĂM 2021 – Tập 1   1. Kế hoạch 1993/KH-BCĐTƯATTP bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 2021 2. Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC 2020 quản lý phí công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 3. Quyết định 2405/QĐ-BYT 2020 giao nhiệm vụ kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu 4. Quyết định 1390/QĐ-BCT Bộ câu hỏi kiểm tra tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm 5. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT 2020 hợp nhất Nghị định sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2021   1. Thông tư 33/2020/TT-BGTVT sửa 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn khí thải mức 4 với xe ô tô mới 2. Công văn 78/BATGT-VP thực hiện Công điện Thủ tướng bảo đảm an toàn giao thông thời dịch Covid 3. Công điện 1053/CĐ-TTg bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong diễn biến mới dịch COVID 4. Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông năm học 2020-2021

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 120
Hôm qua : 77
Tháng 08 : 482
Năm 2021 : 17.128