Tuesday, 24/05/2022 - 13:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xuân Tân
Bài tin liên quan

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020   1. Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH định mức đào tạo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 2. Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT viên chức giảng dạy trong trường cao đẳng sư phạm 3. Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện 4. Quyết định 897/QĐ-TTg lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030 5. Quyết định 43/QĐ-TTg 2020 Hội đồng thẩm định lập quy hoạch cơ sở giáo dục nghề nghiệp

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020 - PHẦN 2     1. Văn bản hợp nhất 04/2018/VBHN-BGDĐT Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành sư phạm chính quy 2. Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 3. Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy tại Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT 4. Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020 - PHẦN 1     1. Lệnh 13/2018/L-CTN công bố Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2. Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi 3. Công văn 4901/2020/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra nội bộ trường đại học 2020 - 2021 4. Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên và sinh viên

Một số văn bản bổ sung của Luật bảo hiểm xã hội   1. Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP 2. Nghị định 01/2016/NĐ-CPQUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 3. Quyết định 636/QĐ-BHXH 2016 Quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH 4. Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH 5. Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Hôm qua : 87
Tháng 05 : 7.980
Năm 2022 : 22.674

Hướng dẫn chấm Kiểm tra học kì 1, môn Ngữ văn lớp 9

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hướng dẫn chấm Kiểm tra học kì 1, môn Ngữ văn lớp 9