Wednesday, 02/12/2020 - 13:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xuân Tân
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020   1. Công văn 1911/UBND-KGVX Hà Nội 2020 tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 2. Công văn 1758/BGDĐT-GDTC tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 3. Công văn 4670/BGTVT-CYT tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 4. Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BCT 2020 hợp nhất Nghị định kinh doanh thuốc lá

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 1. Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật TTDS 2. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự 3. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH 2019 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự 4. Công văn 82/TANDTC-PC năm 2018 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 5. Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT   1. Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP quản lý, giải quyết vụ án 2. Kế hoạch 113/KH-VKSTC tổ chức Hội nghị triển khai giải quyết vụ án tạm đình chỉ 3. Quyết định 1172/QĐ-TTg 2019 Đề án cơ sở vật chất, cán bộ phục vụ việc hỏi cung bị can 4. Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH về thủ tục tố tụng với người dưới 18 tuổi

Liên kết website