Friday, 23/04/2021 - 03:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xuân Tân

LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020   1.Quyết định 291/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về phòng, chống ma túy 2.Chỉ thị 36-CT/TW 2019 tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy 3.Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi Chế độ báo cáo thống kê về phòng chống ma túy

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ

CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020

 

1.Quyết định 291/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về phòng, chống ma túy

2.Chỉ thị 36-CT/TW 2019 tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy

3.Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi Chế độ báo cáo thống kê về phòng chống ma túy

4.Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

5.Quyết định 424/QĐ-TTg 2017 Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

6.Thông tư 34/2014/TT-BLĐTBXH về quản lý sau cai nghiện ma túy

7.Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống ma túy

8.Quyết định 1203/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015

9.Quyết định 19/2012/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2012 - 2015

10.Quyết định 1803/2011/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ

11.Quyết định 5042/2011/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Công Thương

12.Quyết định 1001/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

13.Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về quản lý sau cai nghiện ma túy

14.Quyết định 127/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

15.Nghị định 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy

16.Thông tư 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

17.Nghị định 45/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh

18.Quyết định 165/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới

19.Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12

20.Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Bài tin liên quan

LUẬT TỐ CÁO VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020     1. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tố cáo 2. Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án 3. Quyết định 684/QĐ-TLĐ 2020 Về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn 4. Quyết định 378/QĐ-BHXH 2020 quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 4
Tháng 04 : 1.918
Năm 2021 : 8.587