Wednesday, 02/12/2020 - 13:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xuân Tân
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020   1. Công văn 1911/UBND-KGVX Hà Nội 2020 tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 2. Công văn 1758/BGDĐT-GDTC tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 3. Công văn 4670/BGTVT-CYT tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 4. Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BCT 2020 hợp nhất Nghị định kinh doanh thuốc lá

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 1. Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật TTDS 2. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự 3. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH 2019 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự 4. Công văn 82/TANDTC-PC năm 2018 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 5. Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT   1. Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP quản lý, giải quyết vụ án 2. Kế hoạch 113/KH-VKSTC tổ chức Hội nghị triển khai giải quyết vụ án tạm đình chỉ 3. Quyết định 1172/QĐ-TTg 2019 Đề án cơ sở vật chất, cán bộ phục vụ việc hỏi cung bị can 4. Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH về thủ tục tố tụng với người dưới 18 tuổi

BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH 1. Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự 2. Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 299 và Điều 300 Bộ luật Hình sự 3. Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn xét xử xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi 4. Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội 5. Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng tội rửa tiền 6. Quyết định 449/QĐ-BTP 2019 Kế hoạch công tác của Vụ Pháp luật hình sự hành chính 7. Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi 8. Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về các tội vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã 9. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH 1.Quy chế 1374/QC-BYT-BHXH phối hợp thực hiện chính sách về Bảo hiểm Y tế 2.Thông tư 03/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT về chất lượng thuốc 3.Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH 2018 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế 4.Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 5.Quy chế phối hợp 15498/QCPH-BQP-BHXH 2017 chính sách pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp 6.Nghị định số 151/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG 7.Công văn 6679/BYT-BH 2016 chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm y tế

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT   1. Luật số 58/2014/QH13 – Luật bảo hiểm xã hội 2. Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp 3. Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Tin đọc nhiều
Liên kết website