Tuesday, 19/01/2021 - 05:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xuân Tân
Thư viện ảnh
Chính phủ điện tử
LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NĂM 2021 – Tập 1   1. Kế hoạch 1993/KH-BCĐTƯATTP bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 2021 2. Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC 2020 quản lý phí công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 3. Quyết định 2405/QĐ-BYT 2020 giao nhiệm vụ kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu 4. Quyết định 1390/QĐ-BCT Bộ câu hỏi kiểm tra tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm 5. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT 2020 hợp nhất Nghị định sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh
LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2021   1. Thông tư 33/2020/TT-BGTVT sửa 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn khí thải mức 4 với xe ô tô mới 2. Công văn 78/BATGT-VP thực hiện Công điện Thủ tướng bảo đảm an toàn giao thông thời dịch Covid 3. Công điện 1053/CĐ-TTg bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong diễn biến mới dịch COVID 4. Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông năm học 2020-2021
LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2021   1. Quyết định 2910/QĐ-BQP 2020 công bố thủ tục hành chính về Dân quân tự vệ 2. Quyết định 2258/QĐ-BQP thủ tục hành chính mới lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ 3. Nghị định 72/2020/NĐ-CP hướng dẫn về chính sách với Dân quân tự vệ 4. Thông tư 75/2020/TT-BQP áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự xử lý kỷ luật Dân quân tự vệ 5. Thông tư 57/2020/TT-BQP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ
LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NĂM 2021 – Tập 1   1. Kế hoạch 1993/KH-BCĐTƯATTP bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 2021 2. Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC 2020 quản lý phí công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 3. Quyết định 2405/QĐ-BYT 2020 giao nhiệm vụ kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu 4. Quyết định 1390/QĐ-BCT Bộ câu hỏi kiểm tra tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm 5. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT 2020 hợp nhất Nghị định sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh
LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2021   1. Thông tư 33/2020/TT-BGTVT sửa 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn khí thải mức 4 với xe ô tô mới 2. Công văn 78/BATGT-VP thực hiện Công điện Thủ tướng bảo đảm an toàn giao thông thời dịch Covid 3. Công điện 1053/CĐ-TTg bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong diễn biến mới dịch COVID 4. Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông năm học 2020-2021
LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2021   1. Quyết định 2910/QĐ-BQP 2020 công bố thủ tục hành chính về Dân quân tự vệ 2. Quyết định 2258/QĐ-BQP thủ tục hành chính mới lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ 3. Nghị định 72/2020/NĐ-CP hướng dẫn về chính sách với Dân quân tự vệ 4. Thông tư 75/2020/TT-BQP áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự xử lý kỷ luật Dân quân tự vệ 5. Thông tư 57/2020/TT-BQP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 74
Tháng 01 : 1.131
Năm 2021 : 1.131